Beren van jouw weg

Mevr. Marita van den Hout
Boomstraat 127
5038 GP  Tilburg
06-48536454
    marita.van.den.hout@gmail.com
    www.berenvanjouwweg.nl

Wij bieden onder andere:

  • begeleiding groep
  • coaching
  • huiswerkbegeleiding
  • individuele/activerende begeleiding
  • lotgenotencontact
  • onderzoek
  • remedial teaching