De parkiet

Mevr. Silvia van der Wal
Parkietlaan 1
2566 XT  Den Haag
070-3631369
    info@parkiet.lucasonderwijs.nl
    www.parkiet.org

Wij bieden onder andere:

  • onderwijsondersteuning
  • talentontwikkeling