Hart voor Talent

Mevr. Colette van Triest
Bagijnendijkje 5
8081 GV  Elburg
06-55894499
    colettevantriest@hartvoortalent.nl
    www.hartvoortalent.nl

Wij bieden onder andere:

  • advies
  • coaching
  • individuele/activerende begeleiding
  • onderwijsondersteuning
  • ouderbegeleiding
  • training