HaSa schoolbegeleiding (Locatie PML)

Mevr. Nicolette Nieuwenhuizen-Saeijs
Prins Mauritslaan 42a
2582 LS  Den Haag
06-29088277
    postbus@hasa.nu
    www.hasa.nu

Wij bieden onder andere:

  • huiswerkbegeleiding
  • onderwijs op maat
  • sport en bewegen