Hoogvliegers & Diepdenkers

Mevr. Wendy Haas
Ridderstraat 17 (De Lindenberg)
6511 TM  Nijmegen
06-8365 4673
    contact@hoogvliegersdiepdenkers.nl
    www.hoogvliegersdiepdenkers.nl

Wij bieden onder andere:

  • individuele/activerende begeleiding
  • onderwijsondersteuning
  • ouderbegeleiding
  • plusklas