Kien Kids

Nienke Rijkers Leur
Zwartewaterallee 44
8031 DX Zwolle

06-46 226 356
nienke@kienkids.nl
www.kienkids.nl

Ontmoet Nienke op het platform

Kien Kids Kindercoach

Leer kinderen hoe ze hun eigen kwaliteiten als kracht kunnen inzetten!

Kien Kids kindercoach Zwolle is een praktijk voor kindercoaching, die zich met name specialiseert in de begeleiding van begaafde, hoogbegaafde en uitzonderlijk begaafde kinderen, boze kinderen en in de begeleiding van kinderen met angstproblematiek. Daarnaast kun je bij Kien Kids terecht voor de Ik Leer Leren-training en voor hulp bij rekenvaardigheden, het automatiseren en memoriseren van bijvoorbeeld de tafels.

Meer begaafde kinderen beleven de wereld om hen heen heel intens, denken veel en dieper na, hierbij kunnen angsten ontstaan maar de intensiteit kan ook zorgen voor frustratie, onbegrip en boosheid. Ook als je kind niet specifiek meer begaafd is maar wel boos of angstig kun je bij Kien Kids terecht! Uit ervaring weet ik dat alleen al het feit dat er geluisterd wordt naar het kind maakt dat er zich al een verandering in gang zet.

Ik heb uit eigen ervaring meegekregen wat het betekent en inhoudt om de zorg en opvoeding te mogen doen van een uitzonderlijk begaafd kind. Dit geeft zowel thuis, als op school, als in verdere contacten uitdagingen waarvoor geen standaardoplossing voorhanden is. Ik kan met jullie meedenken, zowel jullie kind als jullie als ouders begeleiden en school informeren.

Kien Kids heeft de kennis om zowel het kind als de ouder te begeleiden, het behulp van gesprekken, observaties en doelgerichte adviezen. Maar belangrijker nog is dat ik de kinderen zie en dat zij zich gezien voelen zodat we vanuit daar samen verder kunnen bouwen. Neem gerust contact met me op voor meer informatie.

Als coach hoop ik te bereiken dat de kinderen die ik begeleid in staat zijn goed te functioneren in hun dagelijks leven zonder dat daarbij hun unieke eigenschappen verloren gaan. Contact maken door echt te luisteren en te kijken naar het kind. Het kind te zien en laten ervaren dat het er mag zijn. Samen ontdekken we wat hij of zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen, waar zijn of haar eigen kracht ligt. In plaats van te focussen op de problemen die het in zijn omgeving ervaart gaan we onderzoeken welke vaardigheden al in huis zijn om die in te zetten in situaties die het kind lastig of moeilijk vindt.

Bij welke problemen kan ik jullie zoal helpen;

 • Voor jezelf opkomen

 • Leren vrienden maken

 • Pesten of gepest worden

 • (Faal)angst

 • Boosheid, verdriet, piekeren

 • Concentratieproblemen

 • Onverwachte gebeurtenis  (scheiding van ouders, overlijden, ziekte)

Ik wil de moed bieden die sommigen al verloren zijn, de rimpeling na een druppel in het water, ik wil de kinderen en ouders helpen door ze een positieve warme ervaring mee te geven.

Ik woon samen met mijn partner, onze drie kinderen, poes Noura en slang Nagini in Zwolle. Wij zijn een zogenoemd ‘samengesteld gezin’, dit brengt de nodige gezelligheid en uitdagingen met zich mee. Hindernissen die we met ons allen of apart van elkaar genomen hebben en soms nog nemen. Ik ben bijzonder trots op ons gezin en alle leden ervan. Het is hard werken en ieder in zijn of haar eigen proces en tempo.

Als coach
Als coach hoop ik te bereiken dat de kinderen die ik begeleid in staat zijn goed te functioneren in hun dagelijks leven zonder dat daarbij hun unieke eigenschappen verloren gaan. Contact maken door echt te luisteren en te kijken naar het kind. Het kind te zien en laten ervaren dat het er mag zijn. Samen ontdekken we wat hij of zij nodig heeft om zich verder te kunnen ontwikkelen, waar zijn of haar eigen kracht ligt. In plaats van te focussen op de problemen die het in zijn omgeving ervaart gaan we onderzoeken welke vaardigheden al in huis zijn om die in te zetten in situaties die het kind lastig of moeilijk vindt.

Mijn inspiratie
Onze middelste zoon is uitzonderlijk begaafd, hij is mijn inspiratie geweest om de specialisatie coaching bij hoogbegaafdheid te gaan doen. Zijn humor en creativiteit en zijn verrassende manier van het ervaren van de wereld om ons heen is uniek. Na een moeizame tijd van onderpresteren en niet gezien worden en heel veel tranen (zowel van hem als van mij) stonden op school gelukkig alle neuzen even dezelfde kant op en zagen we een jongen die steeds meer liet zien wat hij in zich had.

Hij gaat meestal met plezier naar school en met het verder ontwikkelen van zijn executieve vaardigheden zien we dat hij meer rust in zijn lijf en hoofd heeft. Dit is echter een doorlopend proces, waar je als ouder constant alert moet zijn en bij moet sturen. Passend onderwijs, voor een hoogbegaafd kind is al een opgave maar voor een uitzonderlijk begaafd kind bestaat passend onderwijs niet en dien je per individu te kijken wat nodig is. Een taak die op vele scholen met de volle klassen lastig te realiseren is.

Het hele proces van gesprekken voeren en vechten voor passend onderwijs doet iets met ouder en kind en juist hierin wil ik anderen begeleiden. Mijn kennis en ervaringen delen. Daarnaast wil ik me inzetten voor meer bekendheid, herkenning en begrip voor deze doelgroep.

Mijn expertise, opleidingen en cursussen

 • Certificeringsworkshop Polariteitencoach

 • HBO Registeropleiding Kindercoach

 • Boze kinderen coachen

 • Coaching bij angst

 • Gecertificeerd trainer ‘Ik Leer Leren’ programma

 • Ambassadeurstraining Tafelmethode met Stoplichtkaartjes

 • Kinderen helpen bij angst en faalangst

Zo bereik je mij

Stel ons gerust een vraag