Samenwerkingsverband Autisme (SVA)

Ilonka van der Sommen
Venetiëstraat 43
5632 RM Eindhoven

info@svazob.nl
www.autismezuidoostbrabant.nl

Ontmoet Ilonka op het platform

 Het SVA zorgt voor verbinding van professionals, organisaties en mensen met autisme.

Het Samenwerkingsverband Autisme Zuidoost Brabant (SVA) maakt zich sterk voor een passend aanbod voor mensen met autisme gedurende hun leven. Het vergroten en versterken van participatie, mogelijkheden en kansen vormt het uitgangspunt.

Wij achten het van belang dat onderwijs, wonen, arbeid, gezondheid en een sociaal netwerk goed geregeld, bereikbaar en betekenisvol is voor alle mensen met autisme.

Het SVA is gericht op het versterken van het netwerk van professionals en streeft naar samenwerking en uitwisseling van kennis, expertise, ervaringen en good-practices zodat dit bijdraagt aan de kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme op de verschillende levensdomeinen.

Wie zijn wij?
Het SVA zorgt voor verbinding van professionals, organisaties en mensen met autisme. De aangesloten organisaties vormen met een elkaar een platform waar zowel online als in de ontmoeting kennis, ervaring, expertise en vragen gedeeld worden. Met elkaar werken we aan een sterk en consistent netwerk waar mensen met autisme, hun netwerk en professionals terecht kunnen met vragen.

Onze visie
De bij het SVA aangesloten organisaties zetten zich in voor optimale kansen en mogelijkheden voor mensen met autisme in de regio. Het leren van en met elkaar zorgt voor een duurzame verbinding op de verschillende levensdomeinen als ook tussen de verschillende sectoren zoals onderwijs, arbeid, tijdbesteding en welzijn. Het SVA (de aangesloten organisaties) signaleert ontwikkelingen, ondersteuningsvragen en algemene vragen op lokaal, regionaal en nationaal niveau.

Het SVA houdt contact met het werkveld en verbindt mensen met elkaar. Er zijn er online en offline mogelijkheden om elkaar te vinden, te ontmoeten en te netwerken. Netwerkbijeenkomsten worden georganiseerd samen met aangesloten organisaties. Het SVA initieert, ondersteunt, en faciliteert deze bijeenkomsten. Het SVA zoekt verbinding met organisaties, beleidsmakers, zorg, onderwijs en maatschappelijke initiatieven om vanuit een inclusieve gedachte blijvend aandacht te vragen voor het welzijn en welbevinden van mensen met autisme binnen de regio Zuidoost Brabant.

Zo bereik je ons

Stel ons gerust een vraag