Slimmerik

De heer Erik Velstra
Verlengde Schrans 81
8932 NL  Leeuwarden
058-8459574
    info@slimmerik-ondersteuning.nl
    www.slimmerik-ondersteuning.nl

Wij bieden onder andere:

  • ambulante begeleiding
  • behandeling
  • buitenschoolse opvang
  • huiswerkbegeleiding
  • onderzoek
  • peersgroep
  • thuiszittersbegeleiding
  • training
  • weerbaarheidstraining