’t Groene Alternatief

Fockema Andreaelaan 19
9244 AX  Beetsterzwaag
06-21432943
    tgroenealternatief@live.nl
    www.tgroenealternatief.nl

Wij bieden onder andere:

  • begeleid werken
  • dagbesteding
  • zorgkwekerij