Beleid

Waar staat de school nu? In welke richting wil ze zich ontwikkelen? En hoe komt ze van een heldere visie naar ingebed beleid?

Om binnen het onderwijs ook recht te kunnen doen aan de behoeften, capaciteiten en interesses van begaafde en excellerende leerlingen is het noodzakelijk dat hier binnen alle schoolontwikkelingstrajecten structureel aandacht aan besteed wordt. Op die manier kan beleid voor begaafde en excellerende leerlingen ingebed worden binnen de school en is de continuiteit geborgd.

Er zijn diverse hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om te bepalen in welke richting de school zich verder wil ontwikkelen en daarbij de verbinding te leggen met de bestaande schooleigen praktijk en ontwikkelingen die rondom andere thema’s in een school gaande zijn.

Er kan gebruik gemaakt worden van de ‘Digitale Checklist (Hoog)begaafdenwijzer PO’ om de huidige situatie op school in kaart te brengen en ontwikkelpunten te formuleren. Ook kan met behulp van de ‘OntwikkelWijzer PO’ verkend worden wat nodig is voor verdere schoolontwikkeling.