Op zoek naar een professional gezien vanuit het thema hoogbegaafd?

Naar de zoekfunctie

WIJzer dankzij biedt u een platform aan hoogbegaafden om de kans op ontwikkeling te vergroten. Want goede bruggenbouwers heb je nooit genoeg!

#samendewijste

WIJ bouwen bruggen waar anderen beren zien en verbinden verschillende disciplines die op het 1e gezicht misschien niets met elkaar te maken hebben. Maar als je verder kijkt, zijn het juíst die bruggen die ervoor zorgen dat mensen antwoord vinden op hun vragen over hoogbegaafdheid. Dankzij het bouwen van deze bruggen kunnen we dit met én vóór iedereen realiseren die hiermee te maken heeft. Vanuit verschillende achtergronden vullen we elkaar aan en kijken we naar wat wél kan op een positieve manier. Of jezelf nu te maken hebt hoogbegaafdheid of iemand in je omgeving.

HOOGBEGAAFDE JONGEREN IN DEBAT MET DE POLITICI VAN DE TOEKOMST OVER PASSEND ONDERWIJS
WIJzer dankzij geeft vorm aan het Online debat “Tussen plicht en praktijk” over passend hoogbegaafdenonderwijs.

Op 16 april 2021 organiseerde Stichting Hoogbegaafd! en Wijzer Dankzij het online event Tussen plicht en praktijk. In dit debat gingen hoogbegaafde kinderen en jongeren in gesprek met de politici van de toekomst over passend onderwijs aan hoogbegaafden. Zij lieten zien en horen wat er allemaal niet goed gaat, voor welk leed dit dagelijks zorgt en de politiek doordringen van de noodzaak om nú actie te ondernemen. De kinderen en jongeren hebben de nodige ervaring en willen graag meedenken en -praten over oplossingen richting passend onderwijs én passende zorg, omdat het onderwijs nu niet voldoet aan hun ontwikkel-, leer- en ondersteuningsbehoefte.

BEKIJK HIER HET DEBAT MIDDELS DEZE COMPILATIE VIDEO’S

Meer info
Meer info
Hoogbegaafden die samenwerken

Wijzer dankzij verbindt

Wij informeren en verbinden (ouders en begeleiders van) hoogbegaafden van alle leeftijden en achtergronden. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community en het plaatsen van artikelen over hoogbegaafdheid.

Wij kijken net als Stichting hoogbegaafd! verder dan een IQ-score: een hoogbegaafde is een hoogbewust persoon, soms ontestbaar. We benaderen hoogbegaafdheid als een positieve kwaliteit.

Wat is hoogbegaafd?

Als hoogbegaafd gelden traditioneel die leerlingen die een IQ van 130 of hoger hebben. Maar hoogbegaafdheid behelst volgens veel wetenschappers meer dan alleen de cognitieve vaardigheden die een IQ-test meet. Denk in dit verband ook aan creativiteit en motivatie. Het is twijfelachtig of er ooit een definitie van hoogbegaafdheid zal komen die algemeen geaccepteerd én objectief meetbaar zal zijn. Maar uiteindelijk gaat het ons ook niet om definities, maar om het onderwijs waaraan ‘excellente’ en ’talentvolle’ leerlingen behoefte hebben.

Kijk voor kenmerken
Hoogbegaafden die samenwerken

Aantal hoogbegaafde leerlingen

Als een kind dat op basis van bijzondere talenten speciale begeleiding nodig heeft, spreken we over hoogbegaafdheid. Indien we de strenge IQ definite (IQ 130) hanteren, is dit ongeveer 3% van de kinderen. Wat natuurlijk per school varieert. Binnen een gemiddelde groep op een gemiddelde basisschool kan tenminste één leerling hoogbegaafd zijn. Er wordt liever een ruimere definitie gehanteerd, waardoor ook onderpresteerders in beeld komen. Hoogbegaafde kinderen neigen meer dan gemiddeld tot onderpresteren, wat soms zeer moeilijk herkenbare vormen aannemen. Misdiagnose is dan ook soms een probleem. Adaptief toetsen is nodig waarbij deze twee vragen het uitgangspunt zijn: “hoe snel leren deze kinderen?” en “welke strategieën gebruiken ze?”

Strategische keuze

Diversiteit binnen de groep hoogbegaafden is groot en afhankelijk van specifieke talenten en persoonlijkheden, vragen hoogbegaafden meer of minder begeleiding. Een leerling met een IQ van 125 heeft een andere onderwijsbehoefte dan een leerling met een IQ van 145. Daarom kan niet elke school alle hoogbegaafden helpen, zij moeten dus beslissen welke hoogbegaafden zij welke arrangementen aanbieden.

De ondersteuning kent vier varianten:

  • De begeleiding binnen de normale groep met instrumenten als compacten, versnellen en verrijken.
  • Een paar dagdelen per week onderwijs in schoolse of bovenschoolse PLUS-groepen.
  • Versnellen, groep overslaan.
  • Voltijds hoogbegaafden-onderwijs, bijvoorbeeld in een Leonardo-groep of aan een Leonardo-school.

Passend onderwijs

Wij menen dat hoogbegaafden zoveel mogelijk in normale groepen onderwezen moeten worden. Leerkrachten kunnen door compacten en verrijken het onderwijs voor hoogbegaafden veeleisender en interessanter maken. Handelingsgericht werken is het uitgangspunt. De kinderen blijven in hun eigen sociale omgeving en zij leren communiceren met normaal-begaafden, wat voor hoogbegaafden één van de grootste uitdagingen in het leven is. Indien een goede doorgaande lijn gegarandeerd kan worden kan men versnellen. Versnellen kan echter nooit zonder verrijking.

PLUS-groepen

Als uitermate belangrijk beschouwen wij echter een combinatie van begeleiding binnen de groep én participatie in zogenaamde PLUS-groepen. In het gezelschap van andere hoogbegaafden kunnen deze leerlingen in een PLUS-groep een paar dagdelen per week vol gas geven. Dat komt hun persoonlijke ontwikkeling, maar ook hun welzijn ten goede.

Dubbel bijzonder

Er zijn echter ook dubbel bijzondere kinderen. Zij hebben kenmerken van leer- en/of gedragsproblemen, werken inconsistent, presteren gemiddeld of minder (mogelijk als gevolg van een onderliggend leerprobleem), verstoren het onderwijs en reageren zich soms af.
Ook hier kunnen misdiagnoses een rol spelen.

Hoogbegaafden die samenwerken

Thuiszitters en drop-outs

Het gaat niet altijd goed met deze talentvolle kinderen, ze zijn leerbaar maar passen soms niet in ons onderwijs. Ze denken, voelen en leren anders. Ons onderwijssysteem heeft vaak geen antwoord op de vragen die zij stellen. Bij leraren komen ze dan ook veel onbegrip tegen door een gebrek aan inzicht in de problematiek van deze kinderen. Dit resulteert in drop-outs en thuiszitters én een risico dat ze buiten de maatschappij komen te staan. Dit aantal in 2019 weer gestegen volgens de onderwijsinspectie. De handelingsverlegenheid van leraren op het gebied van onderwijs aan deze kinderen verhelpen is een belangrijke prioriteit (basiszorg), maar ook het voorkomen (preventie) van drop-outs en thuiszitters. Kennis van hoe deze kinderen leren en welk wegen voor hen open staan is cruciaal.

Publicaties inzien

Steun ons

Als SBBI-geregistreerde stichting zijn wij grotendeels afhankelijk van donaties in het uitvoeren en ontwikkelen van onze activiteiten. Jouw donaties zijn heel erg welkom en hard nodig. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en positieve wijze dit netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden om samen te kunnen groeien.

Steun ons
Hoogbegaafden die samenwerken

Wat brengt de community hoogbegaafd jou?

Hoogbegaafden die samenwerken

Evenementen

Tijdens onze evenementen ontmoet je de leden van onze communities. Ervaringsdeskundigen en professionals binnen zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, vakantie, vrije tijd en hulpmiddelen ontmoeten elkaar op uiteenlopende onderwerpen.

Evenementen en opleidingen van onze leden zijn terug te vinden in onze agenda.

Naar de evenementenpagina

Ervaringsdeskundigheid

Ontmoet mensen die weten waar je het over hebt en jou helpen met hun kennis en diensten. Een plek waar je elke vraag kunt stellen die je bezig houdt of waar je zelf je opgedane kennis kunt delen met anderen. Sluit je aan bij één van onze communities! Onderin deze pagina vind je de verschillende mogelijkheden. Momenteel hebben we de communities Autisme, Kindontwikkeling en Hoogbegaafdheid.

licht in de hand

Samenwerkingsverbanden waar we trots op zijn!