Hulpmiddel: Timetimer

Hulpmiddel om tijdens het uitvoeren van een taak een betere inschatting te maken van hoeveel tijd er al verstreken is en hoeveel tijd resteert. Het geeft de verstreken tijd visueel weer.

Heb jij de Timetimer ook gebruikt? Laat hieronder weten wat je ervan vindt.