Implementatiepakket

Compacten en verrijken van taal

Naast de handleiding en routeboekjes wordt een implementatiepakket opgeleverd met tips voor de organisatie en invoering van het compactingstraject in de groep en in de school, inclusief suggesties voor verrijking van de taallessen.

Het implementatiepakket compacten van taal is bedoeld voor interne en externe begeleiders die een team tijdens één of meerdere bijeenkomsten willen voorbereiden op het werken met het compactingpakket voor taal. Dit pakket bestaat uit een korte handleiding met opdrachten en informatie een daarbij horende Powerpointpresentatie en een overzicht met verrijkingsmaterialen.

Overzicht verrijkingsmaterialen taal

Bij leerlingen die gebruik maken van de routeboekjes voor het compacten van taalmethoden, komt tijd vrij die gevuld kan worden met leerstof die meer een beroep doet op de intellectuele capaciteiten van de betreffende leerlingen. Hiervoor kunnen verrijkingsmaterialen worden ingezet. Deze lijst biedt een overzicht van dergelijke materialen.

Hierbij worden vijf categorieën onderscheiden:

  1. materialen taal
  2. materialen lezen
  3. algemene materialen met talige aspecten
  4. materialen wereldoriëntatie met talige aspecten
  5. materialen studievaardigheden met talige aspecten.

Overzicht-van-verrijkingsmaterialen-voor-taal.pdf 

Presentatie ‘Compacten van taal’ (ppt)

Deze powerpointpresentatie maakt deel uit van het implementatiepakket dat gebruikt kan worden bij de invoering van het ‘Compacten van taal’.

Powerpointpresentatie__Compacten_TAAL24-09-09.ppt