Op zoek naar een professional gezien vanuit het thema kindontwikkeling?

Naar de zoekfunctie

WIJzer dankzij biedt een platform rondom kindontwikkeling om de kans op ontwikkeling voor hen te vergroten. Want goede bruggenbouwers heb je nooit genoeg!

Zorgen voor de ontwikkeling van kinderen doen we samen. Binnen het gezin, in de kinderopvang, het onderwijs, bij sportverenigingen, zorginstellingen. Op ieder moment van de dag. Ieder voor zich of samen en voor elk kind. Wij verbinden ouders, kinderopvang, onderwijs en zorgprofessionals om te komen tot samenwerking om verbetering van kindontwikkeling te stimuleren, vooral binnen het onderwijs. Zodat elk kind mee kan (blijven) doen. Overal.
Leer van elkaar en inspireer elkaar binnen ons platform. Dankzij het bouwen van deze bruggen kunnen we dit met én vóór iedereen realiseren op een positieve manier.

#samendewijste

Waarom Kindontwikkeling?

De community Kindontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van talenten en vaardigheden van kinderen. Hierbij zoeken we de verbinding tussen de kinderopvang, het onderwijs en het sociaal domein, omdat meedoen niet voor elk kind vanzelfsprekend is. Ook zijn er kinderen die sneller gaan in hun ontwikkeling. Hoe blijf je hen uitdagen en aansluiten? WIJ zijn van mening dat er veel expertise ligt bij diverse partijen: bij ouders/verzorgers, in de kinderopvang, het onderwijs, bij sportverenigingen, zorginstellingen.

De ondersteuning kent grofweg vier varianten:

  • De begeleiding binnen de normale groep met instrumenten als compacten, versnellen en verrijken.
  • Een paar dagdelen per week onderwijs in schoolse of bovenschoolse PLUS-groepen.
  • Versnellen, groep overslaan.
  • Voltijds hoogbegaafden-onderwijs, bijvoorbeeld in een Leonardo-groep of aan een Leonardo-school.
Hoogbegaafden die samenwerken

Slim, leerbaar en gezond

Maar toch blijkbaar niet goed passend in het onderwijs. Wat zegt dit over jou als mens? Vóórdat je het weet raak je al op zeer jonge leeftijd in verwarring met jezelf. Dit kan zich uiten in leerhiaten, leer-of gedragsproblemen, ziek worden, sociale- emotionele- en psychische problemen die langdurig of zelfs levenslang kunnen aanhouden. Als baby, dreumes/peuters laat je vaak een andere ontwikkeling zien en beleef je de wereld anders.

Je denkt anders, leert anders en voelt anders

Waardoor de kans op een mismatch kan ontstaan in je gezin, in het onderwijs en in de samenleving. Terwijl de maatschappij tegelijkertijd snakt naar jou, als jongere, met persoonskenmerken als kritisch- creatief-en oplossend denken, emotionele intelligentie en complex probleemoplossend vermogen (bron: World Economic Forum, skills 2022).

Iedereen, jong en oud, floreert als talenten ingezet & gezien worden

Laten we persoonlijke groei en talentontwikkeling op een hoger niveau tillen: gezien vanuit levensloop perspectief! We kijken steeds vaker door de bril van een defect- i.p.v. talentmodel. De aandacht gaat uit naar het voorkomen van klachten of het fixen van problemen, terwijl vanuit de Positieve Gezondheid ligt het accent ligt op de mens zelf, zijn veerkracht en wat het leven betekenisvol maakt.

1. het onderwijs

Vanuit levensloop perspectief, van baby tot bejaarde, zou het wenselijk zijn om ook kinderen te faciliteren op de niveaus waar zij het nodig hebben: fysiek, emotioneel, sociaal, intelligentie en spiritueel. Waardoor persoonlijke groei en talentontwikkeling mogelijk is en kinderen hier levenslang plezier van hebben, evenals de samenleving en de arbeidsmarkt. Want als een jong volwassenen eindelijk toegang krijgt tot de echte wereld, die van de volwassenen, zijn ze mogelijk al opgehouden met leren, omdat ze bijvoorbeeld angst hebben om fouten te maken of zich begrenst voelen…..en dan staan ze nog maar aan het begin van hun leven! Een kind is op zoek naar de ‘oplossing’ niet naar een organisatie.

2. de arbeidsmarkt

Vanuit de levensloop perspectief, zou het wenselijk zijn om vroegtijdig aan te sluiten bij het gedachtegoed van het bedrijfsleven, namelijk van waarderend HR en kijkend naar de talenten. Zo bestaan burn-out klachten doordat je teveel met je competenties werkt. Vaardigheden die je bezit, maar waar je geen energie van krijgt. Talenten daarin tegen, daar krijg je energie van. Talenten inzetten gaat moeiteloos, het laadt je op. Als helder is wat je talent en gedrag is, is het essentieel te werken op de plek waar de context en betekenis voor de (jong) volwassenen overeenkomen met zijn/haar normen, waarden en gedachtegoed. Pas dan zal een (jong) volwassenen floreren en zijn talenten benutten.

3. de gezondheidszorg

Vanuit levensloop perspectief, zou het wenselijk zijn om aan te haken bij de natuurlijk ontstane variatie van denkstijlen en verwerking van prikkels. Deze neurodiversiteit is ontstaan om de voortbestaan en de ontwikkeling van de mensheid te waarborgen. Als een anders denkende en anders prikkel verwerkende merkt dat hij/zij anders is, vraagt dit om een preventieve aanpak waardoor je bijvoorbeeld blokkades en faalangst op de langere termijn voorkomt. Faalangst verergerd namelijk symptomen. Soms is het dat 50% tot 75% van de problemen wordt veroorzaakt door faalangst. Als we spreken over labels / stoornissen, denk je al gauw dat er iets “mis” met je is, dat je “ziek” bent of dat iets in je hersenen “het niet doen”. Wanneer deze verschijnselen worden benaderd vanuit een talent, bied dit veel meer mogelijkheden tot acceptatie, erkenning en verbetering in het functioneren. Zie het probleemkind als een onuitputtelijke bron van ideeën, mogelijkheden en potentieel.

4. de samenleving

Kijk vanuit vertrouwen en rust naar kinderen. We zijn vooral bezig met onze eigen verwachtingen van de toekomst van het kind. En als dat haaks staat op die toekomst, schrikken we ons dood. En gaan we aan het ‘werk’. Wij bepalen niet de route van de kinderen, dat doen de kinderen zelf. Het kind definieert uiteindelijk de bestemming en laten we ons niet leiden door de maakbaarheidsambitie. Ga aan de slag met je eigen ‘stukken’ die je ook als volwassenen mag leren door de spiegels van onze kinderen. Waarmee je een voorbeeld bent voor het kind en ‘stenen’ opruimt op je pad, die je anders generatie op generatie laat liggen.

Hoogbegaafden die samenwerken

Anders denken, leren en anders voelen

Wanneer we de conclusie trekken dat mensen, die anders denken, anders leren en anders voelen, ‘gewoon zijn’ en ze niet als afwijking van de norm opvatten….. is het nog maar een kleine stap om ze als potentieel en waardevol te zien en te waarderen in onze SAMENleving!

We bieden informatie op basis van:

  • de TOTALE ONTWIKKELING; cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel
  • de NEURODIVERSITEIT; we zijn niet hetzelfde, leren niet hetzelfde en ontwikkelen ons niet op dezelfde manier
  • het GEHELE SYSTEEM rondom de persoon; gezin, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en samenleving.
Meer info
Meer info

samen zijn we de WIJste

Hoe doe je dat?
Meld je ook aan voor de community kindontwikkeling. Ontmoet op ons platform anderen om kennis te delen, te leren en elkaar te inspireren over hoe je kinderen kunt helpen in hun ontwikkeling. Dat doen we niet alleen door leermiddelen, maar ook door ruimte te geven aan beweging, voeding en ontspanning. Want kinderen die lekker in hun vel zitten komen het beste tot ontwikkeling.

Ga met een lege rugzak op avontuur en vul deze tijdens jouw reis met ontdekkingen, talenten, kennis om het weer door te kunnen geven en in de praktijk te brengen. Met kennis van anderen maar op jouw eigen wijze of samen met een ander.

.

Ervaringsdeskundigheid

Ontmoet mensen die weten waar je het over hebt en jou helpen met hun kennis en diensten. Een plek waar je elke vraag kunt stellen die je bezig houdt of waar je zelf je opgedane kennis kunt delen met anderen. Sluit je aan bij één van onze communities!

Momenteel hebben we de communities Autisme, Kindontwikkeling en Hoogbegaafdheid.

Zelf een groep starten? Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op.

Evenementen

Tijdens onze evenementen ontmoet je de leden van onze communities. Ervaringsdeskundigen en professionals binnen zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, vakantie, vrije tijd en hulpmiddelen ontmoeten elkaar op uiteenlopende onderwerpen.

Evenementen en opleidingen van onze leden zijn terug te vinden in onze agenda.

Naar de evenementenpagina
Hoogbegaafden die samenwerken
licht in de hand

Steun ons

Als SBBI-geregistreerde stichting zijn wij grotendeels afhankelijk van donaties in het uitvoeren en ontwikkelen van onze activiteiten. Jouw donaties zijn heel erg welkom en hard nodig. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en positieve wijze dit netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden. Leer hier meer over hoe je een donatie kunt doen, ons kunt steunen door te shoppen via affiliate links en hoe je ons kunt steunen met een online of e-mailadvertentie, bedrijfssponsoring en evenementensponsoring. Alle beetjes helpen 🙂

Steun ons ook met €10

Meer informatie over onze communities

Samenwerkingsverbanden waar we trots op zijn!