Op zoek naar een professional gezien vanuit het thema kindontwikkeling?

Naar de zoekfunctie

WIJzer dankzij biedt u een platform rondom kindontwikkeling om de kans op ontwikkeling te vergroten.

Kom je ook naar ons event: kindontwikkeling op woensdagavond 22 september  in Eindhoven!?

Zorgen voor de ontwikkeling van kinderen doen we samen. Binnen het gezin, in de kinderopvang, het onderwijs, bij sportverenigingen, zorginstellingen. Op ieder moment van de dag. Ieder voor zich of samen en voor elk kind. Wij verbinden ouders, kinderopvang, onderwijs en zorgprofessionals om te komen tot samenwerking om verbetering van kindontwikkeling te stimuleren, vooral binnen het onderwijs. Zodat elk kind mee kan (blijven) doen. Overal.

Leer van elkaar en inspireer elkaar binnen ons platform. Dankzij het bouwen van deze bruggen kunnen we dit met én vóór iedereen realiseren op een positieve manier.

#samendeWIJste

Meer info
Meer info
Hoogbegaafden die samenwerken

Wijzer dankzij verbindt

Wij verbinden ouders en professionals binnen zorg en  onderwijs om te komen tot samenwerking om verbetering van kindontwikkeling te stimuleren. Zodat elk kind mee kan (blijven) doen. Dat doen we met bijeenkomsten, een online community en het plaatsen van artikelen en vlogs over kindontwikkeling.

Daarnaast werken we aan een uitgebreide kennisbibliotheek op het gebied van kindontwikkeling.

Waarom Kindontwikkeling?

De community Kindontwikkeling richt zich op de ontwikkeling van talenten en vaardigheden van kinderen. Hierbij zoeken we de verbinding tussen de kinderopvang, het onderwijs en het sociaal domein, omdat meedoen niet voor elk kind vanzelfsprekend is. Ook zijn er kinderen die sneller gaan in hun ontwikkeling. Hoe blijf je hen uitdagen en aansluiten? WIJ zijn van mening dat er veel expertise ligt bij diverse partijen: bij ouders/verzorgers, in de kinderopvang, het onderwijs, bij sportverenigingen, zorginstellingen. Deze partijen verwelkomen we dan ook graag in de community.

Hoogbegaafden die samenwerken
Hoogbegaafden die samenwerken

Iedereen, jong en oud, floreert als talenten ingezet & gezien worden

Laten we persoonlijke groei en talentontwikkeling op een hoger niveau tillen: kijkend vanuit levensloop perspectief!

We kijken steeds vaker door de bril van een defect- i.p.v. talentmodel. De aandacht gaat uit naar het voorkomen van klachten of het fixen van problemen. Kijkend vanuit positivisme, dan ligt het accent op de individue, zijn talenten en veerkracht. Dit maakt het leven betekenisvol.

Anders denken, anders leren en anders voelen

Deze combinatie kan ervoor zorgen dat er een mismatch ontstaat in je gezin, in het onderwijs en in de samenleving. Terwijl de maatschappij tegelijkertijd snakt naar deze jongere, met persoonskenmerken als kritisch- creatief-en oplossend denken, emotionele intelligentie en complex probleemoplossend vermogen (bron: World Economic Forum, skills 2022).

Slim, leerbaar en gezond

Als baby, dreumes/peuters laat je telkens een andere ontwikkeling zien en beleef je de wereld anders. In sommige gevallen blijk je niet altijd goed in het onderwijs te passen. Wat zegt dit over jou als mens? Vóórdat je het weet raak je al op zeer jonge leeftijd in verwarring met jezelf. Dit kan zich uiten in leerhiaten, leer-of gedragsproblemen, ziek worden, sociale- emotionele- en psychische problemen die langdurig of zelfs levenslang kunnen aanhouden. Wat kunnen we samen doen om kinderen in hun kracht te zetten?

Hoogbegaafden die samenwerken

Ondersteuning kent vier varianten:

  • De begeleiding binnen de normale groep met instrumenten als compacten, versnellen en verrijken.
  • Een paar dagdelen per week onderwijs in schoolse of bovenschoolse PLUS-groepen.
  • Versnellen, groep overslaan.
  • Voltijds hoogbegaafden-onderwijs, bijvoorbeeld in een Leonardo-groep of aan een Leonardo-school.

1. het onderwijs

Vanuit levensloop perspectief, van baby tot bejaarde, zou het wenselijk zijn om ook kinderen te faciliteren op de niveaus waar zij het nodig hebben: fysiek, emotioneel, sociaal, intelligentie en spiritueel. Zodat persoonlijke groei en talentontwikkeling mogelijk is en kinderen hier levenslang plezier van hebben, evenals de samenleving en de arbeidsmarkt. Als een jong volwassenen eindelijk toegang krijgt tot de echte wereld, die van de volwassenen, zijn ze mogelijk al opgehouden met leren, omdat ze bijvoorbeeld angst hebben om fouten te maken of zich begrenst voelen…..en dan staan ze nog maar aan het begin van hun leven! Een kind is op zoek naar de ‘oplossing’ niet naar een organisatie.

2. de arbeidsmarkt

Vanuit de levensloop perspectief zou het wenselijk zijn om vroegtijdig aan te sluiten bij het gedachtegoed van het bedrijfsleven, namelijk van waarderend HR en kijkend naar de talenten. Burn-out klachten kunnen ontstaan doordat je teveel met je competenties werkt. Vaardigheden die je bezit, maar waar je geen energie van krijgt. Werk je met je talenten daarentegen, dan krijg je energie. Talenten inzetten gaat moeiteloos, het laadt je op. Als helder is wat je talent en gedrag is, is het essentieel te werken op de plek waar de context en betekenis voor de (jong) volwassenen overeenkomen met zijn/haar normen, waarden en gedachtegoed. Dan zal een (jong) volwassenen floreren en zijn talenten benutten.

3. de gezondheidszorg

Vanuit levensloop perspectief is het wenselijk aan te haken bij de natuurlijk ontstane variatie van denkstijlen en verwerking van prikkels. Deze neurodiversiteit is ontstaan om de voortbestaan en de ontwikkeling van de mensheid te waarborgen. Als een anders denkende en anders prikkel verwerkende merkt dat hij/zij anders is, vraagt dit om een preventieve aanpak om bijvoorbeeld blokkades en faalangst op de langere termijn te voorkomen, omdat deze de symptomen verergeren. 50% – 75% van de problemen wordt hierdoor veroorzaakt. Als we spreken over labels/stoornissen, denk je al gauw dat er iets “mis” is met je. Dat je “ziek” bent of dat iets in je hersenen “het niet doen”. Wij benaderen deze  verschijnselen vanuit een talent, wat mogelijkheden geeft tot acceptatie, erkenning en verbetering in het functioneren. Zie het als een onuitputtelijke bron van ideeën, mogelijkheden en potentieel.

4. de samenleving

Kijk vanuit vertrouwen en rust naar kinderen.

We zijn vooral bezig met onze eigen verwachtingen van de toekomst van het kind. Als dat haaks staat op die toekomst, schrikken we ons dood en gaan we aan het ‘werk’. Wij bepalen niet de route van de kinderen, dat doen de kinderen zelf.

Het kind definieert uiteindelijk zelf de bestemming. Hierbij laten we ons niet leiden door de maakbaarheidsambitie. Ga aan de slag met je eigen ‘stukken’ die je ook als volwassenen mag leren door de spiegels van onze kinderen. Waarmee je een voorbeeld bent voor het kind en ‘stenen’ opruimt op je pad, die je anders generatie op generatie laat liggen.

Leer van de jongere generatie.

Hoogbegaafden die samenwerken

Anders denken, leren en anders voelen

Wanneer we de conclusie trekken dat mensen, die anders denken, anders leren en anders voelen, ‘gewoon zijn’ en ze niet als afwijking van de norm opvatten….. is het nog maar een kleine stap om ze als potentieel en waardevol te zien en te waarderen in onze SAMENleving!

We bieden informatie op basis van:

  • de TOTALE ONTWIKKELING; cognitief, sociaal, emotioneel, fysiek en spiritueel
  • de NEURODIVERSITEIT; we zijn niet hetzelfde, leren niet hetzelfde en ontwikkelen ons niet op dezelfde manier
  • het GEHELE SYSTEEM rondom de persoon; gezin, onderwijs, gezondheidszorg, bedrijfsleven en samenleving.

Samen zijn we de WIJste

Hoe doe je dat?
Meld je ook aan voor de community kindontwikkeling. Ontmoet op ons platform anderen om kennis te delen, te leren en elkaar te inspireren over hoe je kinderen kunt helpen in hun ontwikkeling. Dat doen we niet alleen door leermiddelen, maar ook door ruimte te geven aan beweging, voeding en ontspanning. Want kinderen die lekker in hun vel zitten komen het beste tot ontwikkeling.

Ga met een lege rugzak op avontuur en vul deze tijdens jouw reis met ontdekkingen, talenten, kennis om het weer door te kunnen geven en in de praktijk te brengen. Met kennis van anderen maar op jouw eigen wijze of samen met een ander.

.

Hoogbegaafden die samenwerken
Hoogbegaafden die samenwerken

Steun ons

Als SBBI-geregistreerde stichting zijn wij grotendeels afhankelijk van donaties in het uitvoeren en ontwikkelen van onze activiteiten. Jouw donaties zijn heel erg welkom en hard nodig. We zetten hoog in op het gebruik van nieuwe media om op dynamische, interactieve en positieve wijze dit netwerk te onderhouden en informatie te verspreiden om samen te kunnen groeien.

Steun ons

Wat brengt de community kindontwikkeling jou?

Hoogbegaafden die samenwerken

Evenementen

Tijdens onze evenementen ontmoet je de leden van onze communities. Ervaringsdeskundigen en professionals binnen zorg, onderwijs, wonen, werk, sport, vakantie, vrije tijd en hulpmiddelen ontmoeten elkaar op uiteenlopende onderwerpen.

Evenementen en opleidingen van onze leden zijn terug te vinden in onze agenda.

Naar de evenementenpagina

Ervaringsdeskundigheid

Ontmoet mensen die weten waar je het over hebt en jou helpen met hun kennis en diensten. Een plek waar je elke vraag kunt stellen die je bezig houdt of waar je zelf je opgedane kennis kunt delen met anderen. Sluit je aan bij één van onze communities!

Momenteel hebben we de communities Autisme, Kindontwikkeling en Hoogbegaafdheid.

Zelf een groep starten? Dat kan! Neem hiervoor contact met ons op.

Hoogbegaafden die samenwerken

Samenwerkingsverbanden waar we trots op zijn!