Onderzoek: Een plek om te leven

Een onderzoek naar de leefsituatie van mensen met autisme

De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) maakt zich al jaren sterk voor mensen met autisme, hun partners en families. Een belangrijke doelstelling die zij daarbij nastreeft is het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met autisme(spectrumstoornissen). Het gaat ons daarbij om kwaliteit van leven in de breedste zin: een passende plek om gelukkig te leven, te wonen, onderwijs te volgen, te werken en de vrije tijd in te vullen.

In dit rapport met de titel ‘Een plek om te leven’, geven ze inzicht in die kwaliteit van leven van mensen met autisme, op basis van de resultaten van een grootschalige ledenenquête. Deze enquête is eind 2007 en begin 2008 gehouden onder alle 13.000 leden van de NVA, en leverde een respons op van 2275 ingevulde vragenlijsten.

Bron: Nederlands Autismeregister