Onderzoek:

Een kwalitatief afstudeeronderzoek naar eenzaamheid onder de cliënten van zorgorganisatie Autismepunt met een diagnose binnen het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) in de leeftijdscategorie dertig tot vijftig jaar.

Naam: Claudia Kaldenhoven
Opleiding: Fontys Hogeschool – Ggz-Agoog
Datum: 22 juni 2018

Bron: Autismepunt