Reken compacten

Het pakket ‘Compacten en verrijken van de rekenles’ is bedoeld voor rekenonderwijs aan snel lerende en (hoog)begaafde leerlingen in de leerjaren 3 t/m 8 van het basisonderwijs. SLO heeft – in samenwerking met uitgevers, leerkrachten en vakexperts – bij de vier reken-wiskundemethodes Alles telt, De wereld in getallen, Pluspunt en Rekenrijk volledige compactingprogramma’s ontwikkeld.

De compactingprogramma’s zijn uitgewerkt in routeboekjes voor de leerlingen. Leerkrachten kunnen deze routeboekjes uitprinten, zodat de kinderen per les zien wat ze moeten doen en wat ze mogen overslaan. Deze routeboekjes dienen als richtlijnen. De leerkracht beslist uiteindelijk – in overleg met de leerling – of hij/zij hiervan af wil wijken door meer of minder te schrappen.