Richtlijnen compacten taal

Wat schrappen?

  • Schrap 50% tot 75% van de oefenstof
  • Schrap 75% tot 100% van herhaling
  • Schrap verrijkingsstof die meer van hetzelfde biedt

Wat wel aanbieden?

Richtlijn voor taal Toelichting
Introductie van een nieuw thema Aan de eerste les van een nieuw thema, waarin meestal een verhaal (ankerverhaal) aan bod komt, wordt altijd meegedaan. Dit verhaal leidt het thema in, maakt de woordenschat rond dit thema actief en biedt aanknopingspunten tot opdrachten waarin samenwerkend leren en interactief taalonderwijs centraal staan.
Verkorte instructie (of geen instructie)
Belangrijke leerstappen in de leerlijn (nieuwe leerstof) Er wordt expliciet rekening gehouden met de leerlijnen spreken/luisteren (veel praktische oefeningen) en formele taalbeschouwing (als een begrip voor het eerst aan bod komt, doet de begaafde leerling mee).
Ontdek- en onderzoeksactiviteiten
Verrijkingsstof die wezenlijk moeilijker is (open opdrachten) De uitloopopdrachten in de methode die bedoeld zijn voor tempodifferentiatie worden alleen aangeboden als het om opdrachten gaat met een hogere moeilijkheidsgraad.
Betekenisvolle taalactiviteiten (variatie in informatiebronnen) Opdrachten gericht op generalisatie en transfer (toepassingsopdrachten) zijn zinvol.
Taalactiviteiten die gericht zijn op metacognitieve vaardigheden Alle reflectieve activiteiten worden aangeboden.

Overige overwegingen

Houd, naast de hiervoor genoemde richtlijnen, ook rekening met niet vakinhoudelijke overwegingen zoals organisatorische (een leerling moet niet steeds van zijn werk gehaald worden om weer even mee te moeten doen), pedagogische of onderwijskundige overwegingen: het is goed mee te doen aan activiteiten die samen uitgevoerd worden, omdat samenwerken ook belangrijk is voor deze leerlingen.