Taal actief

De routeboekjes van de door SLO gecompacte taalmethode ‘Taal actief’ kunt u hier downloaden. Deze zijn per groep als voorbeeldrichtlijnen beschikbaar in pdf.

Met de Excel-versie kunt u voor alle groepen zelf bewerkingen doorvoeren, zodat u de wijze van compacten beter kunt afstemmen op de behoeften van uw leerlingen.

In deze handleiding staat aangegeven wat compacten is, voor wie het bedoeld is, welke keuze gemaakt is ten aanzien van spelling en hoe de routeboekjes gebruikt kunnen worden.

Implementatiepakket

Compacten en verrijken van taal

Naast de handleiding en routeboekjes wordt een implementatiepakket opgeleverd met tips voor de organisatie en invoering van het compactingstraject in de groep en in de school, inclusief suggesties voor verrijking van de taallessen.

Het implementatiepakket compacten van taal is bedoeld voor interne en externe begeleiders die een team tijdens één of meerdere bijeenkomsten willen voorbereiden op het werken met het compactingpakket voor taal. Dit pakket bestaat uit een korte handleiding met opdrachten en informatie een daarbij horende Powerpointpresentatie en een overzicht met verrijkingsmaterialen.

Handleiding ‘Compacten van taal’

In deze handleiding staat aangegeven:

  • wat compacten en verrijken bij taal is;
  • voor wie het compacten van taal is;
  • welke richtlijnen gebruikt zijn bij het compacten van de taalmethoden;
  • welke keuze gemaakt is ten aanzien van spelling;
  • hoe de routeboekjes gebruikt kunnen worden.

Compacten__van__taal.pdf

Toelichting compacten ‘Taal actief’

Beschrijvingsgegevens en toelichting bij het compacten van de taalmethode ‘Taal actief’.

Taal-actief-beschrijving.pdf

Routeboekje – Taal actief – groep 4 t/m 8

In de Excel-versie van het routeboekje van de taalmethode ‘Taal actief’ vindt u de uitwerking voor het compacten uitgewerkt voor groep 4 t/m 8 en kunt u deze naar eigen wens aanpassen voor uw leerlingen.

Routeboekjes_Taal_actief_pdf_gereed.xls

Routeboekje – Taal actief – groep 4

In het routeboekje van de taalmethode ‘Taal actief’ vindt u de richtlijnen voor het compacten uitgewerkt voor groep 4.

Routeboekje – Taal actief – groep 5

In het routeboekje van de taalmethode ‘Taal actief’ vindt u de richtlijnen voor het compacten uitgewerkt voor groep 5.

Routeboekje – Taal actief – groep 6

In het routeboekje van de taalmethode ‘Taal actief’ vindt u de richtlijnen voor het compacten uitgewerkt voor groep 6.

Routeboekje – Taal actief – groep 7

In het routeboekje van de taalmethode ‘Taal actief’ vindt u de richtlijnen voor het compacten uitgewerkt voor groep 7.

Routeboekje – Taal actief – groep 8

In het routeboekje van de taalmethode ‘Taal actief’ vindt u de richtlijnen voor het compacten uitgewerkt voor groep 8.