Passend onderwijs doet recht aan verschillen.

Dit vraagt om onderwijsprofessionals die vanuit een rijke leeromgeving doelgericht kunnen inspelen op de capaciteiten, interesses en behoeften van alle leerlingen. Om dit te realiseren zijn schoolbrede onderwijsaanpassingen noodzakelijk die ook ruimte bieden om in te spelen op individuele onderwijsbehoeften.

Visie, draagvlak, deskundigheid en faciliteiten van de school vormen hiervoor de basis.

Primair onderwijs

Excellent onderwijs biedt een rijk scala aan mogelijkheden en doet recht aan verschillen.

Havo/vwo

Door differentiatie en goede begeleiding ontplooien havo/vwo-leerlingen hun talenten.

Vmbo

Met een gevarieerd onderwijsaanbod ontdekken en ontwikkelen vmbo-leerlingen hun talenten.

Talentontwikkeling

Kennis over talentontwikkeling draagt bij
om persoonlijk excelleren mogelijk te maken.

Begaafdheid

Leerlingen met kenmerken van begaafdheid
hebben specifieke onderwijsbehoeften.

Stimulerend signaleren

Talenten worden zichtbaar als
ze gestimuleerd worden.

Dubbel bijzonder

Begaafde leerlingen die leer- en/of gedrags-
problemen laten zien zijn “dubbel bijzonder”.