Autisme heeft vele gezichten

Ongeveer 200.000 mensen, ruim 1% van de Nederlanders, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter.

Autisme Spectrum Stoornis (ASS) is een aangeboren, onzichtbare stoornis in de hersenen. Noem het maar rustig een handicap die veel onbegrip opwekt. Er valt immers niets te zien aan iemand met ASS. Bovendien is niet iedereen met ASS gelijk. Mensen met ASS zijn vaak kwetsbaar in  sociale interactie, communicatie, flexibiliteit in denken en handelen en het filteren en integreren van informatie. Er zijn zware gevallen maar ook minder zware en iedereen reageert anders op dagelijkse situaties. Wat voor de een een drama is, is voor een ander nog acceptabel. Toch hebben alle ASS-ers veel met elkaar gemeen. Het is lastig om ASS te hebben en niet begrepen te worden. Je moet zien te overleven in een wereld die steeds sneller wordt en die een taal spreekt die je niet kunt verstaan. Een wereld die je niet kunt bijbenen en die je niet begrijpt. Je raakt achter, steeds verder tot je volkomen verbijsterd in een isolement verdwijnt.

Kinderen met de stoornis “klassiek” autisme leven volledig in hun eigen wereldje en sluiten zich nagenoeg overal voor af. Toch zoeken ook zij contact met de “buitenwereld”. Bij een beperkte groep mensen, waarbij het kind zich veilig voelt, kan het contact ontstaan. Weliswaar op hun niveau en op hun manier. Om je even een beeld te geven … je kunt “klassiek” autisme vergelijken met vrijwillig blind en doof zijn. Niet om niets te kunnen zien en horen, maar om je af te schermen voor alle prikkels die je overspoelen.

Mensen met autisme hebben een andere manier van informatieverwerking.
Paniekaanvallen, driftbuien, woedeaanvallen en soms agressie is dagelijkse kost voor kinderen met autisme en dus ook voor hun ouders. Buitenstaanders zien slechts een kind dat vervelend, brutaal, nukkig en ongehoorzaam is. “Die ouders moeten hun kind beter opvoeden”, is een veel gehoorde, pijnlijke uiting van een buitenstaander, vooral omdat ze geen idee hebben wat autisme is en wat het met je doet. Autisme is geen kwestie van opvoeden, maar van aanleg. Het omgaan met kinderen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) is maatwerk. Kijk door de ogen van het kind, luister naar hem en leer hem de wereld te verdragen. Zie de kwaliteiten  – niet de beperking!

Bij mensen met autisme wordt alle informatie die via hun zintuigen binnenkomt anders verwerkt. Die informatie kun je vergelijken met puzzelstukjes. Alle puzzelstukjes moeten in je hersenen verwerkt worden. Bij mensen zonder autisme wordt alle informatie die je via je zintuigen ontvangt gesorteerd en verwerkt. Bij mensen met autisme komt de informatie als losse puzzelstukjes binnen komt en moet er elke keer flink gepuzzeld worden om de verbanden tussen de stukjes informatie te kunnen leggen. Dat kost tijd.

Schrijven over autisme is je bevinden in een wespennest. Want autisme is een stoornis met vele gezichten. Wat voor de één van toepassing is, is voor de ander niet aan de orde. Deze site kan om die reden nooit volledig zijn maar geeft slechts een weergave van het puntje van de ijsberg die autisme heet. Verdiep je in de wondere wereld van autisme en sluit je aan bij onze community WIJzer met autisme om een beter beeld te krijgen of jouw kennis te delen.

Ga naar de bibliotheek en vind heel veel informatie over autisme.

Mensen met autisme zijn niet moeilijk, ze hebben het moeilijk.

Krijg een indruk van Klassiek Autisme
Bekijk hiernaast het Engelstalige filmpje om een indruk van Klassiek Autisme te krijgen. Kinderen met ASS willen ook graag een deeltje zijn van de wereld. Ze willen graag contacten en relaties met de mensen om hen heen, maar hebben geen idee hoe ze dat moeten doen. Ze voelen zich minderwaardig omdat ze niet deel kunnen nemen aan het “normale” leven. Wat gaat er in de ander om en waarom “moet” ik hen aankijken. Allemaal vragen waar een kind met ASS geen antwoord op heeft. Misschien denk je: ‘ze kunnen toch praten en dus communiceren als ieder ander?’ Ja, dat klopt. Maar kun je communiceren met iemand die alleen Chinees spreekt? En die in een cultuur leeft waar jij niets van begrijpt …

Je praat langs elkaar heen zonder elkaar te begrijpen. Juist de hele “gewone” dingen in het leven gaan bij mensen met ASS niet vanzelf. Zij weten niet precies hoe ze het beste kunnen reageren op andere mensen of op een dagelijkse gebeurtenis. Soms doen ze dat op een hele aparte, voor ons ongewone manier.

Iedereen met ASS heeft zijn eigen unieke persoonlijkheid en zijn eigen talenten. Soms ook speciale gaven om hun “gebreken” te ondervangen. Iemand die plotseling blind wordt ontwikkeld een speciale gave om beter te kunnen horen. Ook een kind met ASS ontwikkeld zijn/haar eigen gaven om zich beter te kunnen handhaven in deze wereld.

Door ons in te leven in hun manier van denken en doen en onze manier van omgaan met hen hierop aan te passen, ontstaat er een waardevol contact.

Wat brengt de community jou?

Doe mee

Start vandaag met bijdragen!

WIJzer met verbindt jou aan de juiste mensen en inhoud, door kennis op een positieve wijze met elkaar te delen in een sprankelende omgeving. Hierin voeren vertrouwen, openheid en inspiratie de boventoon.

Heb je zelf autisme, ben je ouder, familie, vriend, hulpverlener, professional, leraar, ondernemer of werkgever en/of heb je te maken met deze doelgroep? Wil je leren of wil je actief bijdragen? Maak dan een profiel aan binnen ons portaal.

Samen zijn we de WIJste.

aanmelden